Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Σάββατο, 22 / 06

Τελευταία ενημέρωση:09:09:25 AM

Ασφαλιστικά θέματα

tsay logoΥπενθύμιση προς τους ασφαλισμένους από το Τμήμα Πληρωμής Δαπανών του ΕΤΑΑ Τ. Υ.Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) για την υποβολή των ιατροφαρμακευτικών δαπανών.

Για δική σας διευκόλυνση,  σας υπενθυμίζουμε κάποια στοιχεία απαραίτητα για την  εξόφληση ιατροφαρμακευτικών δαπανών.

Σας εφιστούμε την προσοχή σε συνήθη λάθη που γίνονται με αποτέλεσμα τη μη αποζημίωση των γενόμενων δαπανών υγείας τονίζοντάς σας τη σωστή διαδικασία:

 •     Είναι ευθύνη τόσο του θεράποντος ιατρού όσο και του ασθενούς η εντολή να είναι συμπληρωμένη με ευκρίνεια και ακρίβεια σε όλα τα πεδία.
 •     Αναγραφή του ΑΜΚΑ στην εντολή του βιβλιαρίου ασθενείας του ασφαλισμένου (άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου). Η αναγραφή του ΑΜΚΑ του θεράποντος ιατρού είναι επίσης υποχρεωτική.
 •     Αναγραφή της πλήρους ονομασίας της νόσου με τρόπο ευκρινή.
 •     Σφραγίδα θεράποντος ιατρού με τρόπο ευκρινή ώστε να φαίνεται η ειδικότητά του.
 •     Απόδειξη /ΔΠΥ με ορθή και ευκρινώς γραμμένη αιτιολογία για την παροχή και το είδος των υπηρεσιών.
 •     Στο πίσω μέρος της εντολής να υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του εκτελέσαντος


Η σειρά των εργασιών πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Ταμείο είναι η εξής:

1ον γραμμένη η ιατροφαρμακευτική εντολή στο βιβλιάριο ασθενείας
2ον θεωρημένη η εντολή  από ελεγκτή του ΟΠΑΔ εντός 5 εργάσιμων ημερών (και όπου απαιτείται, έγκριση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή)
3ον απόδειξη /ΔΠΥ

Οι ημερομηνίες πρέπει να αποδεικνύουν ότι η διαδικασία έχει ακολουθηθεί σωστά.

Για την υποβολή των παραστατικών σε περίπτωση που:

Προσέλθετε στο Ταμείο υποχρεούστε να προσκομίσετε:

 •     Το βιβλιάριο ασθενείας.
 •     25ψήφιο αρ. ΙΒΑΝ τραπέζης που επιθυμείτε να κατατεθούν τα χρήματά σας (με δικαιούχο τον άμεσα ασφαλισμένο).
 •     Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας  στις σελίδες που φαίνονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, ΑΜΚΑ) και η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας.


Στείλετε ταχυδρομικώς υποχρεούστε να αποστείλετε:

 •     25ψήφιο αρ. ΙΒΑΝ τραπέζης που επιθυμείτε να κατατεθούν τα χρήματά σας (με δικαιούχο τον άμεσα ασφαλιμένο)
 •     Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας  στις σελίδες που φαίνονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, ΑΜΚΑ) και η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας.


Συγκεκριμένα για τις δαπάνες λογοθεραπείας και φυσικοθεραπείας ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

Παροχή Δαπανών Φυσικοθεραπείας :
Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ – ΤΥΥ (πρώην ΤΣΑΥ) οι φυσικοθεραπείες θα δίδονται 2 φορές το χρόνο για 4 είδη και για δύο περιοχές του σώματος. Σε περίπτωση μετατραυματικών και χρόνιων νευρομυικών παθήσεων θα δίδονται επιπλέον 10 συνεδρίες. Τα biofeedback θα δίδονται μόνο 10 συνεδρίες το εξάμηνο στις περιπτώσεις που υπάρχει διαγνωσμένη και από ηλεκτρομυογράφημα νευρομυική παθολογία.

Παροχή Δαπανών Λογοθεραπείας κτλ:
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών χρειάζεται επιπλέον έγκριση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή στην οποία θα επισυνάπτεται γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα της θεραπείας και το προσδόκιμο.

Επειδή η καταβολή των δαπανών δεν γίνεται αυθημερόν, παρακαλούμε να καταθέτετε ή να στέλνετε τα δικαιολογητικά σας συνοδευόμενα από  «Αίτηση για ονομαστικές δαπάνες» συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία. Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε (ι)  στα γραφεία μας στην Αθήνα (Αχαρνών 27 , 5ος όροφος , γραφείο 3), (ιι) στα γραφεία και τις Αντιπροσωπείες του Ταμείου στην περιφέρεια και (ιιι) στην ιστοσελίδα (www. tsay.gr)

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα παραπάνω δεν θα είναι δυνατή η παραλαβή των δικαιολογητικών σας από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα επιστρέφονται τα παραστατικά.

Υπόδειγμα αίτησης για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες

 

 

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ασφαλιστικά θέματα