Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Σάββατο, 22 / 06

Τελευταία ενημέρωση:09:09:25 AM

Οδοντιατρική νομοθεσία

Νομοθεσία Ε.Σ.Υ.

ΝΟΜΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΦΕΚΑΡΙΘΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4025 2/11/2011 Α' 228 ΦΕΚΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3918 2/3/2011 Α' 31 ΦΕΚΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3754 11/3/2009 Α' 43 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΣΥ
3627 24/12/2007 Α' 292 ΦΕΚΑΡΘΡΟ 6 ΠΔ 84-01
3580 18/6/2007 Α' 134 ΦΕΚΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ
3293 26/11/2004 Α' 231 ΦΕΚΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
3252 16/7/2004 Α' 132 ΦΕΚΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3209 24/12/2003 Α' 304 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
3204 23/12/2003 Α' 296 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΣΥ
3172 6/8/2003 Α' 197 ΦΕΚΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Υ. Δ. Υ.
3106 10/2/2003 Α' 30 ΦΕΚΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΥ
2955 2/11/2001 Α' 256 ΦΕΚΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2920 27/6/2001 Α' 131 ΦΕΚΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
2889 2/3/2001 Α' 37 ΦΕΚΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ
2716 17/5/1999 Α' 96 ΦΕΚΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Υ. Ψ. Υ.
2703 8/4/1999 Α' 72 ΦΕΚΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΣΥ
2690 9/3/1999 Α' 45 ΦΕΚΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
2676 5/1/1999 Α' 1 ΦΕΚΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Φ. Κ. Α.
2646 20/10/1998 Α' 236 ΦΕΚANAΠΤΥΞΗ ΕΣΥ
2606 22/4/1998 Α' 89 ΦΕΚΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΥ
2519 21/8/1997 Α' 165 ΦΕΚANAΠΤΥΞΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ
2256 18/11/1994 Α' 196 ΦΕΚΣΚΕΙΟΠΝΙ
2194 16/3/1994 Α' 34 ΦΕΚΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΥ
2071 15/7/1992 Α' 123 ΦΕΚEΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ
1759 18/3/1988 Α' 50 ΦΕΚΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
1579 28/12/1985 Α' 217 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΥ
1397 7/10/1983 Α' 143 ΦΕΚΕΣΥ
YA 19940 22/10/2001 Β' 1440 ΦΕΚΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
ΥΑ 39832 9/12/1997 Β' 1088 ΦΕΚΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΣΥ

* Επιλέγοντας το κάθε Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το ανοίξετε σε μορφή PDF στον browser ή πατήστε δεξί κλικ και "Save Link As..." για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Κανονισμός Ηθικής - Δεοντολογίας Οδοντιάτρων

ΝΟΜΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΦΕΚΑΡΙΘΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3846 11/5/2010 Α' 66 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΔ 39 1/4/2010 Α' 55 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
3418 28/11/2005 Α' 287 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
3370 11/07/2005 Α' 176 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

* Επιλέγοντας το κάθε Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το ανοίξετε σε μορφή PDF στον browser ή πατήστε δεξί κλικ και "Save Link As..." για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Λοιπή Οδοντιατρική Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΦΕΚΑΡΙΘΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4025 2/11/2011 Α' 228 ΦΕΚΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3919 2/03/2011 Α' 32 ΦΕΚΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
2267 2/10/2009 Α' 2198 ΦΕΚΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΔ 180 2/10/2009 Α' 210 ΦΕΚΟΡΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Π. Φ. Υ.
ΠΔ 84 10/04/2001 Α' 70 ΦΕΚΟΡΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Π. Φ. Υ.
1026 26/02/1980 Α' 48 ΦΕΚΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε. Ο. Ο.
ΥΑ Φ.6/50296/Β3 27/5/2011 B' 1040 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΟΤΑΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

* Επιλέγοντας το κάθε Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το ανοίξετε σε μορφή PDF στον browser ή πατήστε δεξί κλικ και "Save Link As..." για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Οδηγίες

ΟΔΗΓΙΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
78/687/ΕΟΚ Περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του οδοντιάτρου
78/686/ΕΟΚ Περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

* Επιλέγοντας τον κάθε τίτλο μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα και να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νομοθεσία - ΦΕΚ