Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Σάββατο, 22 / 06

Τελευταία ενημέρωση:09:09:25 AM

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος

Κατηγορία: Προστασία Περιβάλλοντος - Διαχείριση Αποβλήτων Δημοσιεύτηκε στις 08 Ιουνίου 2012 Super User
Εμφανίσεις: 12993

 Παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία  (ΦΕΚ 24 / 13-02-2012)

  Ποινική προστασία του περιβάλλοντος

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κατηγορία: Προστασία Περιβάλλοντος - Διαχείριση Αποβλήτων Δημοσιεύτηκε στις 08 Ιουνίου 2012 Super User
Εμφανίσεις: 9472

 Παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία  (ΦΕΚ 1537 / 08-05-2012).

  ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση, τα απλά οδοντιατρεία θεωρούνται μονάδες παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων  και κατά συνέπεια υποχρεούνται εκ του νόμου να μεριμούν για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων αυτών.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Προστασία Περοβάλλοντος - Διαχείριση Αποβλήτων