Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Σάββατο, 22 / 06

Τελευταία ενημέρωση:09:09:25 AM

Τ.Σ.Α.Υ.

 Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑΥ είναι αυτή τη στιγμή 120.000
Το ΤΣΑΥ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι Ταμείο κύριας Ασφάλισης. Στο ΤΣΑΥ ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και κτηνίατροι που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα. Στο ταμείο λειτουργούν 3 Κλάδοι: Σύνταξης, Ασθένειας και Πρόνοιας. Οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ αυτήν την στιγμή είναι περίπου 120.000.

Recomiendo a mis pacientes que tomen comprar cialis en españa sin receta 25 mg al día independientemente de su actividad sexual, sin importar si tienen relaciones sexuales o no, durante una o dos semanas.

Το ΤΣΑΥ ιδρύθηκε με το Ν.Δ. αριθ. 8/14.8.25 ως Ταμείο Ασφάλισης των ιατρών και αργότερα με το Ν. 5333/32 λειτούργησε ως Ταμείο Ασφάλισης όλων των Υγειονομικών (γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι ).
Ο οριστικός τίτλος ονομασίας του Ταμείου διαμορφώθηκε με το Κ.Ν. 5945/34 ο οποίος κωδικοποίησε τις μέχρι τότε διατάξεις του σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών» και για συντομία ΤΣΑΥ.

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ.Σ.Α.Υ.