Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Τετάρτη, 07 / 06

Τελευταία ενημέρωση:06:23:33 AM

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Δυτική Ελλάδα μέσω ΕΣΠΑ

Τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα «Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» σύμφωνα με την προδημοσίευση του προγράμματος δράσης 1.δε.9.

Παρακαλούμε δείτε:
1. Προδημοσίευση
2. Παράρτημα ΚΑΔ
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Δυτική Ελλάδα μέσω ΕΣΠΑ