Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Πέμπτη, 20 / 01

Τελευταία ενημέρωση:10:29:13 AM

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Οδηγίες-Φόρμα Μετακίνησης

Προκειμένου να μετακινηθείτε από και προς τον χώρο εργασίας σας είναι απαραίτητη η Πάγια Βεβαίωση Κίνησης που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Ακολουθούν οι οδηγίες:
 Για να αντιμετωπιστεί η αστοχία της Βεβαίωσης Κυκλοφορίας όπως αυτή εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπου περιγράφει απλώς ως «Αυτοαπασχολούμενος», κατεβάστε εδώ υπόδειγμα Συμπληρωματικής Φόρμας Κυκλοφορίας, ούτως ώστε να αποτυπώνεται σαφώς η Οδοντιατρική Ιδιότητα καθώς και η δυνατότητα να κυκλοφορείτε μεταξύ των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας εκτός ωραρίου κυκλοφορίας, αποκλειστικά για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4831/02-11-2020.
Κατεβάστε το συνημμένο υπόδειγμα φόρμας σε επεξεργάσιμη μορφή word, συμπληρώστε με τα στοιχεία σας και σφραγίστε την με την επαγγελματική σας σφραγίδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:   Η φόρμα αυτή συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά την αστυνομική σας ταυτότητα ή την επίσημη Βεβαίωση Κυκλοφορίας του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  Πάγιας Βεβαίωσης Κυκλοφορίας του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ :

Για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία για αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ακολουθήστε τα βήματα :


·    Επιλέγετε https://eservices.yeka.gr/    Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ:
·    Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
·    Επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ με στοιχεία TAXISNET (βρίσκεται κάτω από το  κεντρικό πλαίσιο με γαλάζια γράμματα) 
·    Από το μενού στην αριστερή στήλη επιλέγετε ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
·    Ακολούθως επιλέγετε ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
·    Επιλέγετε ΕΙΣΑΓΩΓΗ
·    Συμπληρώνετε τα δύο πεδία που απαιτούνται από επιλογές του συστήματος : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία) και επιλέγετε ΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
·    Η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα.
·    Η φόρμα προ-συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του επιτηδευματία.
·    Συμπληρώνετε στη νέα φόρμα που προβάλλεται όσα στοιχεία απαιτεί το σύστημα (Διεύθυνση κατοικίας κτλ)
·    Επιλέγετε μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.
·    Επιλέγετε ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.
·    Στις «Σημειώσεις» μπορείτε να συμπληρώσετε «ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ»
·    Ακολούθως επιλέγετε ΥΠΟΒΟΛΗ και εμφανίζεται η αίτηση με Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία
Τέλος επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ως αρχείο PDF.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Οδηγίες-Φόρμα Μετακίνησης