Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Σάββατο, 01 / 04

Τελευταία ενημέρωση:01:51:33 PM

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Αντιμετώπιση ασθενών με covid-19 και οδηγίες εργαζομένων με covid-19 στο οδοντιατρείο από την Ε.Ο.Ο.

Σας κοινοποιούμε συμπληρωματικές οδηγίες που εξέδωσε η Ε.Ο.Ο. για την αντιμετώπιση κρούσματος COVID -19 για εργαζομένους στο οδοντιατρείο, όπως και κρούσματος COVID-19 ανάμεσα στους ασθενείς.

Δέιτε εδώ τις οδηγίες αντιμετώπιση ασθενών και εργαζομένων με covid-19

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Αντιμετώπιση ασθενών με covid-19 και οδηγίες εργαζομένων με covid-19 στο οδοντιατρείο από την Ε.Ο.Ο.